Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Enebyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Enebyberg 1194 14,2% 44,1% 23,9% 17,8% 9,5% 49,9% 50,1% 0,8% 3,7%
Summa 1194 14,2% 44,1% 23,9% 17,8% 9,5% 49,9% 50,1% 0,8% 3,7%

http://www.val.se