Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätra Äng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra Äng 1151 17,5% 36,3% 26,0% 20,2% 8,9% 49,6% 50,4% 1,5% 3,9%
Summa 1151 17,5% 36,3% 26,0% 20,2% 8,9% 49,6% 50,4% 1,5% 3,9%

http://www.val.se