Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klingsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klingsta 1313 18,4% 34,2% 24,6% 22,8% 10,1% 48,5% 51,5% 1,1% 2,4%
Summa 1313 18,4% 34,2% 24,6% 22,8% 10,1% 48,5% 51,5% 1,1% 2,4%

http://www.val.se