Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kevinge Strand-Charlottenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kevinge Strand-Charlottenberg 1331 15,5% 24,1% 19,7% 40,7% 5,1% 44,0% 56,0% 1,4% 4,7%
Summa 1331 15,5% 24,1% 19,7% 40,7% 5,1% 44,0% 56,0% 1,4% 4,7%

http://www.val.se