Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kevinge-Mörbyskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kevinge-Mörbyskogen 1152 18,9% 22,2% 19,6% 39,2% 5,7% 43,4% 56,6% 1,6% 3,4%
Summa 1152 18,9% 22,2% 19,6% 39,2% 5,7% 43,4% 56,6% 1,6% 3,4%

http://www.val.se