Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga-Rinkeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga-Rinkeby 1293 18,8% 36,3% 24,6% 20,3% 9,4% 48,0% 52,0% 0,7% 3,5%
Summa 1293 18,8% 36,3% 24,6% 20,3% 9,4% 48,0% 52,0% 0,7% 3,5%

http://www.val.se