Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörby 1211 12,6% 19,7% 19,4% 48,2% 3,6% 45,4% 54,6% 1,0% 29,3%
Summa 1211 12,6% 19,7% 19,4% 48,2% 3,6% 45,4% 54,6% 1,0% 29,3%

http://www.val.se