Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Anneberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1257 14,9% 37,9% 25,7% 21,6% 8,0% 48,2% 51,8% 1,0% 3,9%
Summa 1257 14,9% 37,9% 25,7% 21,6% 8,0% 48,2% 51,8% 1,0% 3,9%

http://www.val.se