Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Djursholm 1249 17,8% 29,5% 24,6% 28,2% 10,1% 47,1% 52,9% 1,0% 5,1%
Summa 1249 17,8% 29,5% 24,6% 28,2% 10,1% 47,1% 52,9% 1,0% 5,1%

http://www.val.se