Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mellersta Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mellersta Djursholm 1021 13,2% 26,1% 19,8% 40,9% 8,5% 45,3% 54,7% 0,7% 5,3%
Summa 1021 13,2% 26,1% 19,8% 40,9% 8,5% 45,3% 54,7% 0,7% 5,3%

http://www.val.se