Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djursholms Ekeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djursholms Ekeby 1085 13,5% 35,8% 24,1% 26,7% 7,2% 45,5% 54,5% 1,7% 4,4%
Summa 1085 13,5% 35,8% 24,1% 26,7% 7,2% 45,5% 54,5% 1,7% 4,4%

http://www.val.se