Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långängen-Tranholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långängen-Tranholmen 1184 15,9% 38,7% 25,1% 20,4% 10,6% 49,7% 50,3% 1,6% 6,6%
Summa 1184 15,9% 38,7% 25,1% 20,4% 10,6% 49,7% 50,3% 1,6% 6,6%

http://www.val.se