Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stocksund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stocksund 1127 18,5% 37,4% 26,2% 18,0% 10,8% 49,3% 50,7% 1,8% 4,2%
Summa 1127 18,5% 37,4% 26,2% 18,0% 10,8% 49,3% 50,7% 1,8% 4,2%

http://www.val.se