Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svalnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svalnäs 1083 14,9% 22,3% 20,3% 42,6% 10,8% 44,1% 55,9% 0,8% 4,1%
Summa 1083 14,9% 22,3% 20,3% 42,6% 10,8% 44,1% 55,9% 0,8% 4,1%

http://www.val.se