Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Djursholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Djursholm 991 16,6% 34,5% 26,5% 22,3% 11,7% 50,3% 49,7% 1,2% 5,8%
Summa 991 16,6% 34,5% 26,5% 22,3% 11,7% 50,3% 49,7% 1,2% 5,8%

http://www.val.se