Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djursholms Ösby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djursholms Ösby 1090 17,4% 32,8% 25,9% 23,9% 10,6% 47,5% 52,5% 1,1% 5,4%
Summa 1090 17,4% 32,8% 25,9% 23,9% 10,6% 47,5% 52,5% 1,1% 5,4%

http://www.val.se