Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sikreno

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sikreno 1239 14,8% 33,7% 20,3% 31,3% 9,0% 47,9% 52,1% 1,4% 5,2%
Summa 1239 14,8% 33,7% 20,3% 31,3% 9,0% 47,9% 52,1% 1,4% 5,2%

http://www.val.se