Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Inverness

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Inverness 1071 30,1% 32,4% 20,4% 17,1% 6,7% 47,5% 52,5% 0,8% 1,9%
Summa 1071 30,1% 32,4% 20,4% 17,1% 6,7% 47,5% 52,5% 0,8% 1,9%

http://www.val.se