Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Enebyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Enebyberg 1380 13,7% 28,3% 21,2% 36,8% 7,9% 47,7% 52,3% 0,7% 3,0%
Summa 1380 13,7% 28,3% 21,2% 36,8% 7,9% 47,7% 52,3% 0,7% 3,0%

http://www.val.se