Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Norra Rotebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Norra Rotebro 1222 18,5% 36,1% 23,9% 21,5% 10,5% 49,8% 50,2% 1,0% 1,9%
Summa 1222 18,5% 36,1% 23,9% 21,5% 10,5% 49,8% 50,2% 1,0% 1,9%

http://www.val.se