Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Södra Rotebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Södra Rotebro 1125 22,1% 36,5% 22,5% 18,8% 8,0% 47,9% 52,1% 0,8% 2,9%
Summa 1125 22,1% 36,5% 22,5% 18,8% 8,0% 47,9% 52,1% 0,8% 2,9%

http://www.val.se