Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 21 Södra Viby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
21 Södra Viby 1249 18,1% 37,5% 30,7% 13,8% 11,4% 51,4% 48,6% 1,7% 1,8%
Summa 1249 18,1% 37,5% 30,7% 13,8% 11,4% 51,4% 48,6% 1,7% 1,8%

http://www.val.se