Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 23 Östra Viby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
23 Östra Viby 1180 16,0% 34,9% 26,0% 23,1% 10,2% 50,1% 49,9% 1,5% 2,1%
Summa 1180 16,0% 34,9% 26,0% 23,1% 10,2% 50,1% 49,9% 1,5% 2,1%

http://www.val.se