Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 31 Norra Norrviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
31 Norra Norrviken 1216 16,0% 36,8% 24,0% 23,1% 9,5% 46,3% 53,7% 0,9% 1,5%
Summa 1216 16,0% 36,8% 24,0% 23,1% 9,5% 46,3% 53,7% 0,9% 1,5%

http://www.val.se