Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 32 Södra Norrviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
32 Södra Norrviken 1382 13,9% 33,4% 23,2% 29,5% 8,5% 48,6% 51,4% 1,3% 2,5%
Summa 1382 13,9% 33,4% 23,2% 29,5% 8,5% 48,6% 51,4% 1,3% 2,5%

http://www.val.se