Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 41 Vaxmora-Väsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
41 Vaxmora-Väsjön 1263 14,6% 36,6% 22,8% 26,0% 9,2% 52,0% 48,0% 0,9% 2,1%
Summa 1263 14,6% 36,6% 22,8% 26,0% 9,2% 52,0% 48,0% 0,9% 2,1%

http://www.val.se