Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 42 Edsängen-Solängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
42 Edsängen-Solängen 1355 17,4% 38,5% 22,5% 21,6% 8,6% 49,4% 50,6% 1,0% 2,1%
Summa 1355 17,4% 38,5% 22,5% 21,6% 8,6% 49,4% 50,6% 1,0% 2,1%

http://www.val.se