Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 51 Norra Häggvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
51 Norra Häggvik 1244 15,8% 31,0% 18,6% 34,6% 6,8% 48,4% 51,6% 0,6% 2,1%
Summa 1244 15,8% 31,0% 18,6% 34,6% 6,8% 48,4% 51,6% 0,6% 2,1%

http://www.val.se