Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 52 Södra Häggvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
52 Södra Häggvik 1413 17,1% 34,0% 21,2% 27,7% 7,7% 46,0% 54,0% 0,7% 2,3%
Summa 1413 17,1% 34,0% 21,2% 27,7% 7,7% 46,0% 54,0% 0,7% 2,3%

http://www.val.se