Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 53 Skälby-Ängstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
53 Skälby-Ängstorp 1291 15,1% 34,8% 26,5% 23,6% 7,8% 48,5% 51,5% 1,5% 2,0%
Summa 1291 15,1% 34,8% 26,5% 23,6% 7,8% 48,5% 51,5% 1,5% 2,0%

http://www.val.se