Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 63 Östra Edsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
63 Östra Edsberg 1189 28,3% 30,3% 18,6% 22,9% 9,3% 44,6% 55,4% 0,9% 1,8%
Summa 1189 28,3% 30,3% 18,6% 22,9% 9,3% 44,6% 55,4% 0,9% 1,8%

http://www.val.se