Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 64 Landsnora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
64 Landsnora 1486 17,7% 36,8% 22,1% 23,4% 7,8% 51,1% 48,9% 1,3% 2,4%
Summa 1486 17,7% 36,8% 22,1% 23,4% 7,8% 51,1% 48,9% 1,3% 2,4%

http://www.val.se