Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 65 Södra Edsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
65 Södra Edsberg 942 12,5% 30,4% 26,2% 30,9% 4,9% 45,9% 54,1% 1,5% 2,4%
Summa 942 12,5% 30,4% 26,2% 30,9% 4,9% 45,9% 54,1% 1,5% 2,4%

http://www.val.se