Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 70 Södra Töjnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
70 Södra Töjnan 1412 14,3% 37,2% 24,4% 24,1% 8,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%
Summa 1412 14,3% 37,2% 24,4% 24,1% 8,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%

http://www.val.se