Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 71 Norra Töjnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
71 Norra Töjnan 1306 16,2% 35,2% 26,9% 21,7% 10,9% 50,2% 49,8% 1,1% 3,1%
Summa 1306 16,2% 35,2% 26,9% 21,7% 10,9% 50,2% 49,8% 1,1% 3,1%

http://www.val.se