Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 72 Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
72 Hästhagen 585 18,1% 37,3% 26,0% 18,6% 9,9% 52,1% 47,9% 1,5% 1,9%
Summa 585 18,1% 37,3% 26,0% 18,6% 9,9% 52,1% 47,9% 1,5% 1,9%

http://www.val.se