Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 73 Östra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
73 Östra Bagarby 1700 22,0% 36,0% 24,1% 17,9% 8,6% 50,7% 49,3% 1,0% 5,5%
Summa 1700 22,0% 36,0% 24,1% 17,9% 8,6% 50,7% 49,3% 1,0% 5,5%

http://www.val.se