Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 74 Västra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
74 Västra Bagarby 1252 21,6% 36,1% 21,6% 20,7% 9,7% 49,8% 50,2% 0,7% 2,9%
Summa 1252 21,6% 36,1% 21,6% 20,7% 9,7% 49,8% 50,2% 0,7% 2,9%

http://www.val.se