Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 76 Turebergs villastad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
76 Turebergs villastad 1509 16,5% 40,3% 23,8% 19,4% 9,9% 50,5% 49,5% 1,3% 2,7%
Summa 1509 16,5% 40,3% 23,8% 19,4% 9,9% 50,5% 49,5% 1,3% 2,7%

http://www.val.se