Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 77 Sollentuna centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
77 Sollentuna centrum 1276 21,2% 29,0% 19,0% 30,9% 6,7% 45,8% 54,2% 0,9% 1,3%
Summa 1276 21,2% 29,0% 19,0% 30,9% 6,7% 45,8% 54,2% 0,9% 1,3%

http://www.val.se