Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 78 Norra Bagarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
78 Norra Bagarby 1182 23,0% 27,4% 17,3% 32,3% 4,0% 43,7% 56,3% 0,7% 1,2%
Summa 1182 23,0% 27,4% 17,3% 32,3% 4,0% 43,7% 56,3% 0,7% 1,2%

http://www.val.se