Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 80 Falkberget-Kärrdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
80 Falkberget-Kärrdal 1227 15,8% 35,3% 24,8% 24,1% 9,0% 49,7% 50,3% 1,5% 3,0%
Summa 1227 15,8% 35,3% 24,8% 24,1% 9,0% 49,7% 50,3% 1,5% 3,0%

http://www.val.se