Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 81 Sjöberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
81 Sjöberg 977 16,1% 40,2% 30,6% 13,1% 10,4% 51,1% 48,9% 1,2% 4,0%
Summa 977 16,1% 40,2% 30,6% 13,1% 10,4% 51,1% 48,9% 1,2% 4,0%

http://www.val.se