Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 92 Helenelunds centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
92 Helenelunds centrum 1183 23,1% 37,1% 21,0% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1% 0,9% 3,3%
Summa 1183 23,1% 37,1% 21,0% 18,9% 7,9% 49,9% 50,1% 0,9% 3,3%

http://www.val.se