Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 93 Tegelhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
93 Tegelhagen 1260 11,8% 43,1% 21,1% 24,0% 6,3% 47,6% 52,4% 1,0% 1,8%
Summa 1260 11,8% 43,1% 21,1% 24,0% 6,3% 47,6% 52,4% 1,0% 1,8%

http://www.val.se