Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 94 Norra Edsviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
94 Norra Edsviken 1244 12,0% 37,0% 28,4% 22,7% 8,5% 51,0% 49,0% 1,4% 18,7%
Summa 1244 12,0% 37,0% 28,4% 22,7% 8,5% 51,0% 49,0% 1,4% 18,7%

http://www.val.se