Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 95 Silverdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
95 Silverdal 1308 12,5% 69,6% 10,7% 7,1% 2,5% 49,6% 50,4% 1,1% 1,6%
Summa 1308 12,5% 69,6% 10,7% 7,1% 2,5% 49,6% 50,4% 1,1% 1,6%

http://www.val.se