Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 2 Gamla stan yttre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 2 Gamla stan yttre 1327 18,8% 33,2% 26,6% 21,3% 6,3% 51,4% 48,6% 1,1% 5,2%
Summa 1327 18,8% 33,2% 26,6% 21,3% 6,3% 51,4% 48,6% 1,1% 5,2%

http://www.val.se