Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Domkyrko 3 Norrmalm nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 3 Norrmalm nedre 1648 18,3% 39,5% 22,9% 19,3% 4,7% 54,1% 45,9% 1,0% 5,0%
Summa 1648 18,3% 39,5% 22,9% 19,3% 4,7% 54,1% 45,9% 1,0% 5,0%

http://www.val.se