Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Johannes 1 Johannes kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 1 Johannes kyrka 1859 19,5% 36,8% 23,0% 20,7% 5,9% 48,5% 51,5% 0,9% 10,4%
Summa 1859 19,5% 36,8% 23,0% 20,7% 5,9% 48,5% 51,5% 0,9% 10,4%

http://www.val.se